Ccbe1 is required for embryonic lymphangiogenesis and venous sprouting

B.M. Hogan, F.L. Bos, J. Bussmann, M. de Witte, N.C. Chi, H.J. Duckers, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

343 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ccbe1 is required for embryonic lymphangiogenesis and venous sprouting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences