Ccbe1 regulates Vegfc-mediated induction of Vegfr3 signaling during embryonic lymphangiogenesis

Ludovic Le Guen, Terhi Karpanen, Dörte Schulte, Nicole C Harris, Katarzyna Koltowska, Guy Roukens, Neil I Bower, Andreas van Impel, Steven A Stacker, Marc G Achen, Stefan Schulte-Merker, Benjamin M Hogan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ccbe1 regulates Vegfc-mediated induction of Vegfr3 signaling during embryonic lymphangiogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences