ccm1 cell autonomously regulates endothelial cellular morphogenesis and vascular tubulogenesis in zebrafish.

B.M. Hogan, J. Bussmann, H. Wolburg, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ccm1 cell autonomously regulates endothelial cellular morphogenesis and vascular tubulogenesis in zebrafish.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences