cd-rom en website met diplomatische transcripties van de zeemanswoordenboeken behorend bij de publicatie Seeman

N. van der Sijs, H. Beelen, I. Biesheuvel

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit