CD34 marks angiogenic tip cells in human vascular endothelial cell cultures.

M.J. Siemerink, I. Klaassen, I.M.C. Vogels, A.W. Griffioen, C.J. Van Noorden, R.O. Schlingemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)151-163
TijdschriftAngiogenesis
Volume15
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit