Cdx and T Brachyury Co-activate Growth Signaling in the Embryonic Axial Progenitor Niche

Shilu Amin, Roel Neijts, Salvatore Simmini, Carina van Rooijen, Sander C Tan, Lennart Kester, Alexander van Oudenaarden, Menno P Creyghton, Jacqueline Deschamps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cdx and T Brachyury Co-activate Growth Signaling in the Embryonic Axial Progenitor Niche'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds