Cdx genes and tissue progenitors in the mouse

M. Bialecka

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Hubrecht Institute
Begeleider(s)/adviseur
  • Clevers, Hans, Promotor
  • Deschamps, Jacqueline, Promotor
Datum van toekenning19 jan. 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit