Cdx, Hox and the Genetics of axial extension in the mouse

C. van de Ven

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Deschamps, Jacqueline, Promotor
  • Clevers, Hans, Promotor
Datum van toekenning17 nov. 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit