CEDAR: Linked Open Census Data: Project Statement

Albert Meroño-Peñuela, Ashkan Ashkpour, Christophe Dominique Marie Guéret, A.M. Scharnhorst, Sally Wyatt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

126 Downloads (Pure)

Samenvatting

Census Data Open Linked. From fragment to fabric - Dutch census data in a web of global cultural and historic information (CEDAR) is an ongoing (2011-2015) Dutch multidisciplinary national research project. It is funded by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) as part of the Computational Humanities Programme. Its participants are Data Archiving and Networked Services (DANS), the VU University Amsterdam, the International Institute of Social History6 (IISH) and the Erasmus University Rotterdam.
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's18
TijdschriftDH Commons Journal
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CEDAR: Linked Open Census Data: Project Statement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit