CEDAR: Linked Open Census Data: Project Statement

Albert Meroño-Peñuela, Ashkan Ashkpour, Christophe Dominique Marie Guéret, A.M. Scharnhorst, Sally Wyatt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CEDAR: Linked Open Census Data: Project Statement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities