CEDAR: The Dutch Historical Censuses as Linked Open Data

A. Meroño-Peñuela, A. Ashkpour, Christophe Dominique Marie Guéret, S. Schlobach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

134 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'CEDAR: The Dutch Historical Censuses as Linked Open Data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science