Cell biology. The unusual case of Porcupine

L. Lum, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)922-923
TijdschriftScience Magazine
Volume337
Nummer van het tijdschrift6097
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit