Cell fate specification and differentiation in the adult mammalian intestine

Joep Beumer, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

252 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cell fate specification and differentiation in the adult mammalian intestine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences