Cells change their sensitivity to an EGF morphogen gradient to control EGF-induced gene expression

Jeroen Sebastiaan van Zon, Simone Kienle, Guizela Huelsz-Prince, Michalis Barkoulas, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cells change their sensitivity to an EGF morphogen gradient to control EGF-induced gene expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds