Cells in human post-mortem brain tissue slices remain alive for several weeks in culture

R.W.H. Verwer, W.T.J.M.C. Hermens, P.A. Dijkhuizen, O. ter Brake, R.E. Baker, A. Salehi, A.A. Sluiter, M.J.M. Kok, L.J. Müller, J. Verhaagen, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)54-60
TijdschriftThe FASEB journal
Volume16
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit