Cellular protection mechanisms that minimise accumulation of mutations in intestinal tissue

Jacco van Rheenen, Lotte Bruens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cellular protection mechanisms that minimise accumulation of mutations in intestinal tissue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences