Cellular responses of microcolonial rock fungi to long-term desiccation and subsequent rehydration

A.A. Gorbushina, E.R. Kotlova, O.A. Sherstneva

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Cellular responses of microcolonial rock fungi to long-term desiccation and subsequent rehydration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences

    Agriculture & Biology