Cellular stress leads to the formation of membraneless stress assemblies in eukaryotic cells

Wessel van Leeuwen, Catherine Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cellular stress leads to the formation of membraneless stress assemblies in eukaryotic cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds