Cellular toxicity following application of adeno-associated viral vector-mediated RNA interference in the nervous system.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20
TijdschriftBMC Neuroscience
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit