Centering Labor in the Land Grab Debate

T. Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)281-298
TijdschriftJournal of Peasant Studies
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit