Central European Crossroads. Social Democracy and National Revolution in Bratislava (Pressburg) 1867-1921

P.C. van Duin

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieOxford/ New York
UitgeverijBerghahn Books Inc.
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit