Central neurotransmitter disturbances underlying developmental neurotoxicological effects

M.E. Mirmiran, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

347 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-102
TijdschriftNeuroToxicology
Volume7
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit