Central vasopressin infusion prevents hibernation in the European hamster (Cricetus cricetus)

M.L.H.J. Hermes, R.M. Buijs, M. Masson-Pévet, T.P. van der Woude, P. Pévet, R. Brenkle, R. Kirsch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

246 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6408-6411
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume86
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit