Central vasopressin systems and steroid hormones

A. Kalsbeek, I.F. Palm, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)57-73
TijdschriftProgress in Brain Research
Volume139
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit