Centrality of Objects in a Multidimensional Space and its Effects on Distance-Based Biological Classifications

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-19
  TijdschriftThe Open Applied Informatics Journal
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit