Cephalotrichum and related synnematous fungi with notes on species from the built environment

J. H.C. Woudenberg, M. Sandoval-Denis, J. Houbraken*, K. A. Seifert, R. A. Samson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cephalotrichum and related synnematous fungi with notes on species from the built environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology