Cercarien-dermatitis, een mogelijke complicatie bij toepassing van actief biologisch beheer in zwemwateren.

E. Van Donk, C. Colle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

110 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)696-699
TijdschriftH2O
Volume24
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit