Cercospora agavicola - a new foliar pathogen of Agave tequilana var. azul from Mexico

V. Ayala-Escobar, M. de J. Yañez-Morales, U. Braun, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-121
  TijdschriftMycotaxon
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit