Cercospora Leaf Spot Caused by Cercospora armoraciae on Watercress in California

S. T. Koike, A. Baameur, J. Z. Groenewald, P. W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)857
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPlant Disease
  Volume100
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 29 jan. 2016

  Citeer dit