Cercospora Speciation and Host Range

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TitelCercospora leaf spot of sugar beet and related species
  UitgeverijAPS Press
  Pagina's21-37
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit

  Groenewald, J. Z., Groenewald, M., Braun, U., & Crous, P. W. (2010). Cercospora Speciation and Host Range. In Cercospora leaf spot of sugar beet and related species (blz. 21-37). APS Press.