Cercospora species and similar fungi of South Africa

P.W. Crous, U. Braun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  299 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-36
  TijdschriftMycological Research
  Volume99
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit