Cercosporoid diseases of Citrus

Feng Huang, J.Z. Groenewald, Li Zhu, P.W. Crous, Hongye Li

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Cercosporoid diseases of Citrus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences