Cercosporoid fungi from Brazil. 2.

P.W. Crous, M.P.S. Câmara

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)299-310
  TijdschriftMycotaxon
  Volume68
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit