Cercosporoid fungi from Brazil. 3

P.W. Crous, U. Braun, A.C. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)171-193
  TijdschriftMycotaxon
  Volume72
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit