Cercosporoid fungi (Mycosphaerellaceae) 3. Species on monocots (Poaceae, true grasses)

Uwe Braun, Pedro W Crous, Chiharu Nakashima

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  29 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Cercosporoid fungi (Mycosphaerellaceae) 3. Species on monocots (Poaceae, true grasses)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences