Cercosporoid fungi (Mycosphaerellaceae) 4. Species on dicots (Acanthaceae to Amaranthaceae)

Uwe Braun, Pedro W. Crous, Chiharu Nakashima

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  The present paper continues a series of comprehensive taxonomic treatments of cercosporoid fungi (formerly Cercospora s. lat.), belonging to the Mycosphaerellaceae (Ascomycota). The fourth contribution of this series initiates treatments of cercosporoid fungi on dicots and comprises species occurring on hosts belonging the the families Acanthaceae, Actinidiaceae, Adoxaceae, Aizoaceae, Altingiaceae, and Amaranthaceae. The species are described and illustrated in alphabetical order under the particular cercosporoid genera, supplemented by keys to the species concerned. A detailed introduction, a survey of currently recognised cercosporoid genera, a key to the genera concerned, and a discussion of taxonomically relevant characters were published in the first part of this series. The following taxonomic novelties are introduced: Cercospora blepharidicola nom. nov., C. celosiigena sp. nov., C. justiciae-adhatodae sp. nov., C. justiciigena nom. nov., C. sambucicola nom. nov., C. thunbergiigena nom. nov., Cercosporella pseudachyranthis comb. nov., Pseudocercospora cyathulae comb. nov., P. depazeoides comb. nov., P. varia var. viburni-sargentii var. nov., P. viburnicola sp. nov., P. viburni-erosi sp. nov., and P. viburni-nudi sp. nov.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)373-469
  Aantal pagina's97
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - dec. 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Cercosporoid fungi (Mycosphaerellaceae) 4. Species on dicots (Acanthaceae to Amaranthaceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit