Cerebellar output controls generalized spike-and-wave discharge occurrence

Lieke Kros, Oscar H J Eelkman Rooda, Jochen K Spanke, Parimala Alva, Marijn N van Dongen, Athanasios Karapatis, Else A Tolner, Christos Strydis, Neil Davey, Beerend H J Winkelman, Mario Negrello, Wouter A Serdijn, Volker Steuber, Arn M J M van den Maagdenberg, Chris I De Zeeuw, Freek E Hoebeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

85 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cerebellar output controls generalized spike-and-wave discharge occurrence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences