Cerebral white matter lesions and atherosclerosis in the Rotterdam Study

M.L. Bots, J.C. van Swieten, M.M.B. Breteler, P.T.V.M. de Jong, J. van Gijn, A. Hofman, D.E. Grobbee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

474 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1232-1237
TijdschriftThe Lancet
Volume341
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit