Cerebral white matter lesions, vascular risk factors, and cognitive function in a population-based study

M.M.B. Breteler, J.C. van Swieten, M.L. Bots, D.E. Grobbee, J.J. Claus, J.H.W. van den Hout, F. van Harskamp, H.L.J. Tanghe, P.T.V.M. de Jong, J. van Gijn, A. Hofman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

442 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1246-1252
TijdschriftNeurology
Volume44
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit