Ceriometry, a combined method for chemical oygen demand and dissolved oxygen (with a discussion on the precision of the Winkler Technique)

H.L. Golterman, A.G. Wisselo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)37-42
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit