Chabad Sacred Texts, Russian-American Art Loans, and a Tall Ship Named ‘Hope’: Beyond Cold War over a Restitution Claim

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)345-405
TijdschriftArt, Antiquity and Law
Volume16
Nummer van het tijdschriftDecember 2013
StatusGeaccepteerd/in druk - 2013

Citeer dit