Chain-government

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)297-374
Aantal pagina's78
TijdschriftThe Linguistic Review
Volume6
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit