Chained to the Manor? Payment patterns and landlord-tenant relations in the Salland region of the Netherlands around 1750

Joost Jonker, Tim Kooijmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-116
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit