Challenges in Fusarium, a Trans-Kingdom Pathogen

Anne D van Diepeningen, G Sybren de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  30 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Fusarium species are emerging human pathogens, next to being plant pathogens. Problems with Fusarium are in their diagnostics and in their difficult treatment, but also in what are actual Fusarium species or rather Fusarium-like species. In this issue Guevara-Suarez et al. (Mycopathologia. doi: 10.1007/s11046-016-9983-9 , 2016) characterized 89 isolates of Fusarium from Colombia showing especially lineages within the Fusarium solani and oxysporum species complexes to be responsible for onychomycosis.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-3
  Aantal pagina's3
  TijdschriftMycopathologia
  Volume181
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - apr. 2016

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Challenges in Fusarium, a Trans-Kingdom Pathogen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit