Challenges of knowledge graph evolution from an NLP perspective

Tabea Tietz, Mehwish Alam, Harald Sack, Marieke van Erp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Knowledge graphs often express static facts, but concepts and entities change over time. In this position paper, we propose challenges that arise from the perspective of combining NLP and KG evolution in the digital humanities domain based on preliminary experiments.
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Challenges of knowledge graph evolution from an NLP perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit