Challenges with Meta-Analysis in Deep Brain Stimulation

Martijn Figee, Rick Schuurman, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147
TijdschriftStereotactic and Functional Neurosurgery
Volume93
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 feb. 2015

Citeer dit