Change in work-related income following the uptake of treatment for mental disorders among young migrant and non-migrant women in Norway: a national register study

K.A. Hynek, A.-C. Hollander, A.C. Liefbroer, L.J. Hauge, M.L. Straiton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Public Health
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 07 jan. 2022

Citeer dit