Changed clathrin regulatory proteins in the brains of Alzheimer's disease patients and animal models.

Y. Cao, Y. Xiao, R. Ravid, Z.Z. Guan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)329-342
TijdschriftJournal of Alzheimer's Disease
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit