Changes in access to collections and data: impact and coping strategies of collection and data departments with regard to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Changes in access to collections and data: impact and coping strategies of collection and data departments with regard to the General Data Protection Regulation (GDPR).'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences