Changes in agricultural management drive the diversity of Burkholderia species isolated from soil on PCAT medium

Joanna Salles, E. Samyn, P. Vandamme, J.A. Van Veen, J.D. van Elsas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Abstract In order to assess the diversity of culturable Burkholderia populations in rhizosphere and bulk soil and to evaluate how different agricultural management regimes and land use history affect this diversity, four treatments were evaluated: permanent grassland; grassland converted into maize monoculture; arable land and arable land converted into grassland. Burkholderia isolates obtained on PCAT medium were grouped in 47 clusters using 16S ribosomal RNA gene based PCR-DGGE combined with BOX genomi [KEYWORDS: Burkholderia ; Agricultural management ; Land use history ; Diversity ; Species abundance model]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)661-673
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Changes in agricultural management drive the diversity of Burkholderia species isolated from soil on PCAT medium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit